Bưu điện văn hóa xã Hoằng Trinh

  • Mã bưu điện: 442370
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Trinh
  • Địa chỉ: Thôn Trinh Nga, Xã Hoằng Trinh, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 0944307286