Bưu điện văn hóa xã Hòa Liên

  • Mã bưu điện: 556540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Liên
  • Địa chỉ: Thôn Quan Nam I, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang
  • Điện thoại: 0236.3730856