Bưu điện văn hóa xã Hải Yến

  • Mã bưu điện: 241920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Yến
  • Địa chỉ: Thôn Nà Tèn, Xã Hải Yến, Huyện Cao Lộc
  • Điện thoại: 02053861007