Bưu điện văn hóa xã Hữu Lễ

  • Mã bưu điện: 244215
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hữu Lễ
  • Địa chỉ: Thôn Bản Rượi, Xã Hữu Lễ, Huyện Văn Quan
  • Điện thoại: 02053830824