Bưu điện văn hóa xã Xuân Mai

  • Mã bưu điện: 244170
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Mai
  • Địa chỉ: Thôn Bản Dạ, Xã Xuân Mai, Huyện Văn Quan
  • Điện thoại: 02053830211