Bưu điện văn hóa xã Hà Vân

  • Mã bưu điện: 444440
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Vân
  • Địa chỉ: Thôn Vân Điền, Xã Hà Vân, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 01676656217