Bưu điện văn hóa xã Hạ Mỗ

  • Mã bưu điện: 153400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hạ Mỗ
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hạ Mỗ, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng
  • Điện thoại: 01684770314