Bưu điện văn hóa xã Hà Mãn

  • Mã bưu điện: 222600
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Mãn
  • Địa chỉ: Thôn Mãn Xá Tây, Xã Hà Mãn, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 02223866406