Bưu điện văn hóa xã Tân Hồng

  • Mã bưu điện: 222130
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hồng
  • Địa chỉ: Thôn Yên Lã, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn
  • Điện thoại: 02223834400