Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hương

  • Mã bưu điện: 223600
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hương
  • Địa chỉ: Thôn An Mỹ, Xã Mỹ Hương, Huyện Lương Tài
  • Điện thoại: 02223868252