Bưu điện văn hóa xã Đại Bái

  • Mã bưu điện: 223400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Bái
  • Địa chỉ: Thôn Đoan Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình
  • Điện thoại: 02223668102