Bưu điện văn hóa xã Eabia

  • Mã bưu điện: 622730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Eabia
  • Địa chỉ: Buôn Krông, Xã Ea Bia, Huyện Sông Hinh
  • Điện thoại: 02573858540