Bưu điện văn hóa xã Ea Kiết

  • Mã bưu điện: 634380
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Kiết
  • Địa chỉ: Buôn Ya wăm A, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M’Gar
  • Điện thoại: 0262 3539003