Bưu điện khai thác cấp 2 KT Lắk

  • Mã bưu điện: 637500
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lắk
  • Địa chỉ: Sô´199, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk
  • Điện thoại: 0262 3586254