Bưu điện Phát tại Khai thác 3

  • Mã bưu điện: 632010
  • Bưu cục: Bưu điện Phát tại Khai thác 3
  • Địa chỉ: Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
  • Điện thoại: