Bưu điện văn hóa xã Dương Hà

  • Mã bưu điện: 133100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dương Hà
  • Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: