Bưu điện văn hóa xã Đồng Rui

  • Mã bưu điện: 205800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Rui
  • Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên
  • Điện thoại: 02033746072