Bưu điện Mông Dương

  • Mã bưu điện: 204300
  • Bưu cục: Bưu điện Mông Dương
  • Địa chỉ: Tổ 108, Cụm 6, Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả
  • Điện thoại: 02033865118