Bưu điện văn hóa xã Đông Cao

  • Mã bưu điện: 257210
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Cao
  • Địa chỉ: Thôn Đông Hạ Xóm Soi, Xã Đông Cao, Huyện Phổ Yên
  • Điện thoại: 0942269067