Bưu điện văn hóa xã Điền Công

  • Mã bưu điện: 208540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điền Công
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí
  • Điện thoại: 02033687878