Bưu điện văn hóa xã Đào Xá

  • Mã bưu điện: 294580
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đào Xá
  • Địa chỉ: Khu 5, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ
  • Điện thoại: 877352