Bưu điện văn hóa xã Đại Đình

  • Mã bưu điện: 283630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Đình
  • Địa chỉ: Thôn Trại Mới, Xã Đại Đình, Huyện Tam Đảo
  • Điện thoại: 02113814247