Bưu điện văn hóa xã Bến Then

  • Mã bưu điện: 281980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bến Then
  • Địa chỉ: Thôn Then, Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô
  • Điện thoại: 0988320587