Bưu điện văn hóa xã Lũng Hòa

  • Mã bưu điện: 282460
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lũng Hòa
  • Địa chỉ: Thôn Hòa Loan, Xã Lũng Hòa, Huyện Vĩnh Tường
  • Điện thoại: 02113855323