Kiốt bưu điện Hùng Vương

  • Mã bưu điện: 283570
  • Bưu cục: Kiốt bưu điện Hùng Vương
  • Địa chỉ: Sô´43, Ngõ 1,2,3,4,…, Đường Hai Bà Trưng, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên
  • Điện thoại: