Bưu điện văn hóa xã Phương Khoan

  • Mã bưu điện: 281990
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Khoan
  • Địa chỉ: Thôn Đại Minh, Xã Phương Khoan, Huyện Sông Lô
  • Điện thoại: 0979780074