Bưu điện Tam Đảo

  • Mã bưu điện: 283600
  • Bưu cục: Bưu điện Tam Đảo
  • Địa chỉ: Thôn Đồi Thông, Xã Hợp Châu, Huyện Tam Đảo
  • Điện thoại: 02113853764