Bưu điện văn hóa xã Cư Mta

  • Mã bưu điện: 634150
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Mta
  • Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Cư M’Ta, Huyện M’Đrắk
  • Điện thoại: 0262 3731056