Bưu điện Tổ Bưu tá Thành phố Buôn Ma Thuột

  • Mã bưu điện: 632011
  • Bưu cục: Bưu điện Tổ Bưu tá Thành phố Buôn Ma Thuột
  • Địa chỉ: Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
  • Điện thoại: