Bưu điện văn hóa xã Ea Hdinh

  • Mã bưu điện: 634470
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Hdinh
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea H’Ding, Huyện Cư M’Gar
  • Điện thoại: 0262 3532105