Bưu điện văn hóa xã Chí Công

  • Mã bưu điện: 802430
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chí Công
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Lương, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong
  • Điện thoại: 02523857101