Bưu điện văn hóa xã Hàm Cần

  • Mã bưu điện: 803200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Cần
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hàm Cần, Huyện Hàm Thuận Nam
  • Điện thoại: 0985397791