Bưu điện Mũi Né

  • Mã bưu điện: 801100
  • Bưu cục: Bưu điện Mũi Né
  • Địa chỉ: Sô´02, Đường Nguyễn Minh Châu, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết
  • Điện thoại: 02523848101