Bưu điện văn hóa xã Hàm Trí 1

  • Mã bưu điện: 802910
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Trí 1
  • Địa chỉ: Thôn Phú Thái, Xã Hàm Trí, Huyện Hàm Thuận Bắc
  • Điện thoại: 02523865454