Bưu điện văn hóa xã Châu Khê

  • Mã bưu điện: 222240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Khê
  • Địa chỉ: Thôn Song Tháp, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn
  • Điện thoại: 02223834370