Địa chỉ bưu điện tại Lương Tài, Bắc Ninh

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Lương Tài thuộc tỉnh Bắc Ninh: Bưu điện Lương Tài, Bưu điện KHL Lương Tài, Bưu điện Kênh Vàng, Bưu điện Quảng Bố, Bưu điện văn hóa xã Trung Chính, Bưu điện văn hóa xã Trừng Xá, Bưu điện văn hóa xã Minh Tân, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hương, Bưu điện văn hóa xã Lai Hạ, Bưu điện văn hóa xã Phú Hoà, Bưu điện văn hóa xã An Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú, Bưu điện văn hóa xã Bình Định, Bưu điện văn hóa xã Lâm Thao, Bưu điện văn hóa xã Phú Lương, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lương Tài, Hòm thư Công cộng Xã Tân Lãng, Bưu cục văn phòng VP BĐH Lương Tài

Bưu điện Lương Tài

 • Mã bưu điện: 223500
 • Bưu cục: Bưu điện Lương Tài
 • Địa chỉ: Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài
 • Điện thoại: 02223867020

Bưu điện KHL Lương Tài

 • Mã bưu điện: 223514
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Lương Tài
 • Địa chỉ: Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài
 • Điện thoại: 02223867020

Bưu điện Kênh Vàng

 • Mã bưu điện: 223610
 • Bưu cục: Bưu điện Kênh Vàng
 • Địa chỉ: Thôn Hoàng Kênh, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài
 • Điện thoại: 0912215438

Bưu điện Quảng Bố

 • Mã bưu điện: 223712
 • Bưu cục: Bưu điện Quảng Bố
 • Địa chỉ: Thôn Quảng Bố, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài
 • Điện thoại: 02223646020

Bưu điện văn hóa xã Trung Chính

 • Mã bưu điện: 223520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Chính
 • Địa chỉ: Thôn Trung Chinh, Xã Trung Chính, Huyện Lương Tài
 • Điện thoại: 02223982360

Bưu điện văn hóa xã Trừng Xá

 • Mã bưu điện: 223560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trừng Xá
 • Địa chỉ: Thôn Trừng Xá, Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài
 • Điện thoại: 02223659430

Bưu điện văn hóa xã Minh Tân

 • Mã bưu điện: 223580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Tân
 • Địa chỉ: Thôn Nhất Trai, Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài
 • Điện thoại: 02223654360

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hương

 • Mã bưu điện: 223600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hương
 • Địa chỉ: Thôn An Mỹ, Xã Mỹ Hương, Huyện Lương Tài
 • Điện thoại: 02223868252

Bưu điện văn hóa xã Lai Hạ

 • Mã bưu điện: 223590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lai Hạ
 • Địa chỉ: Thôn Lai Hạ, Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài
 • Điện thoại: 02223868273

Bưu điện văn hóa xã Phú Hoà

 • Mã bưu điện: 223650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Hoà
 • Địa chỉ: Thôn Phương Xá, Xã Phú Hoà, Huyện Lương Tài
 • Điện thoại: 0848101966

Bưu điện văn hóa xã An Thịnh

 • Mã bưu điện: 223630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn An Trụ, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài
 • Điện thoại: 02223651272

Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú

 • Mã bưu điện: 223700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú
 • Địa chỉ: Thôn Lĩnh Mai, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài
 • Điện thoại: 02223981001

Bưu điện văn hóa xã Bình Định

 • Mã bưu điện: 223720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Định
 • Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài
 • Điện thoại: 02223776255

Bưu điện văn hóa xã Lâm Thao

 • Mã bưu điện: 223740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lâm Thao
 • Địa chỉ: Thôn Lâm Thao, Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài
 • Điện thoại: 02223867381

Bưu điện văn hóa xã Phú Lương

 • Mã bưu điện: 223730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Lương
 • Địa chỉ: Thôn Lương Xá, Xã Phú Lương, Huyện Lương Tài
 • Điện thoại: 02223776360

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lương Tài

 • Mã bưu điện: 223550
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lương Tài
 • Địa chỉ: Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài
 • Điện thoại: 02223776666

Hòm thư Công cộng Xã Tân Lãng

 • Mã bưu điện: 223690
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Tân Lãng
 • Địa chỉ: Phố Tân Hợp, Xã Tân Lãng, Huyện Lương Tài
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Lương Tài

 • Mã bưu điện: 223515
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Lương Tài
 • Địa chỉ: Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài
 • Điện thoại: