Bưu điện văn hóa xã Thái Bảo

  • Mã bưu điện: 223300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Bảo
  • Địa chỉ: Thôn Tân Hương, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình
  • Điện thoại: 02223666420