Đại lý bưu điện Đông Sơn

  • Mã bưu điện: 221931
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Đông Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Đông Sơn, Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du
  • Điện thoại: 718550