Bưu điện văn hóa xã Cáo Điềṇ

  • Mã bưu điện: 296530
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cáo Điềṇ
  • Địa chỉ: Khu 3, Xã Cáo Điền, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 682191