Bưu điện văn hóa xã Cần Kiệm

  • Mã bưu điện: 155520
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cần Kiệm
  • Địa chỉ: Sô´0, Khu Trung Tâm Xã ( Làngphú Lễ , Làng Đông Thượng , Xóm Cộng ), Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất
  • Điện thoại: 02433673159