Bưu điện văn hóa xã Ba Vì

  • Mã bưu điện: 155040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Vì
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hợp Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 02433967305