Bưu điện văn hóa xã Hữu Bằng

  • Mã bưu điện: 155370
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hữu Bằng
  • Địa chỉ: Sô´0, Xóm Đình Chùa, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất
  • Điện thoại: 02433673670