Bưu điện văn hóa xã Cẩm Quý

  • Mã bưu điện: 447670
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Quý
  • Địa chỉ: Thôn Làng Bái, Xã Cẩm Quý, Huyện Cẩm Thuỷ
  • Điện thoại: 0197870929