Bưu điện văn hóa xã Cải Viên

  • Mã bưu điện: 274800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cải Viên
  • Địa chỉ: Xóm Chông Mạ, Xã Cải Viên, Huyện Hà Quảng
  • Điện thoại: 0988455306