Bưu điện văn hóa xã công trừng

  • Mã bưu điện: 274185
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã công trừng
  • Địa chỉ: Xóm Lũng Diểu, Xã Công Trừng, Huyện Hoà An
  • Điện thoại: 01258088321