Bưu điện văn hóa xã Ngũ Lão

  • Mã bưu điện: 273850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngũ Lão
  • Địa chỉ: Xóm Khuổi Hân, Xã Ngũ Lão, Huyện Hoà An
  • Điện thoại: 01675435594