Bưu điện văn hóa xã Thông Huề

  • Mã bưu điện: 273170
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thông Huề
  • Địa chỉ: Khu phố Thông Hòe, Xã Thông Huê, Huyện Trùng Khánh
  • Điện thoại: 01674678970