Bưu điện văn hóa xã Quang Trọng

  • Mã bưu điện: 277570
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Trọng
  • Địa chỉ: Thôn Cốc Pheo, Xã Quang Trọng, Huyện Thạch An
  • Điện thoại: 0964908916