Bưu điện văn hóa xã Nội Thôn

  • Mã bưu điện: 274770
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nội Thôn
  • Địa chỉ: Xóm Lũng Rì, Xã Nội Thôn, Huyện Hà Quảng
  • Điện thoại: 01645691589