Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Trà Lĩnh

Danh sách 13 địa chỉ Bưu điện ở Trà Lĩnh, Cao Bằng: Bưu điện Trà Lĩnh, Bưu điện văn hóa xã Hùng Quốc, Bưu điện văn hóa xã Xuân Nội, Bưu điện văn hóa xã Quang Trung, Bưu điện văn hóa xã Tri Phương, Bưu điện văn hóa xã Quang Hán, Bưu điện văn hóa xã Cô Mười, Bưu điện văn hóa xã Quang Vinh, Bưu điện văn hóa xã Lưu Ngọc, Bưu điện văn hóa xã Cao Chương, Bưu điện văn hóa xã Quốc Toản, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Trà Lĩnh, Bưu cục văn phòng BC VP huyện Trà Lĩnh

Bưu điện Trà Lĩnh

 • Mã bưu điện: 273400
 • Bưu cục: Bưu điện Trà Lĩnh
 • Địa chỉ: Khu I, Thị Trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh
 • Điện thoại: 02063.880.105

Bưu điện văn hóa xã Hùng Quốc

 • Mã bưu điện: 273410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hùng Quốc
 • Địa chỉ: Xóm Bản Hía, Thị Trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh
 • Điện thoại: 880224

Bưu điện văn hóa xã Xuân Nội

 • Mã bưu điện: 273430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Nội
 • Địa chỉ: Xóm Bản Mán, Xã Xuân Nội, Huyện Trà Lĩnh
 • Điện thoại: 0975368304

Bưu điện văn hóa xã Quang Trung

 • Mã bưu điện: 273460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Trung
 • Địa chỉ: Xóm Bản Ga, Xã Quang Trung, Huyện Trà Lĩnh
 • Điện thoại: 01235237212

Bưu điện văn hóa xã Tri Phương

 • Mã bưu điện: 273490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tri Phương
 • Địa chỉ: Xóm Bản Soa, Xã Tri Phương, Huyện Trà Lĩnh
 • Điện thoại: 01669804048

Bưu điện văn hóa xã Quang Hán

 • Mã bưu điện: 273510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Hán
 • Địa chỉ: Xóm Vững Bền, Xã Quang Hán, Huyện Trà Lĩnh
 • Điện thoại: 01233460712

Bưu điện văn hóa xã Cô Mười

 • Mã bưu điện: 273540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cô Mười
 • Địa chỉ: Xóm Cô Mười, Xã Cô Mười, Huyện Trà Lĩnh
 • Điện thoại: 0983909219

Bưu điện văn hóa xã Quang Vinh

 • Mã bưu điện: 273560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Vinh
 • Địa chỉ: Xóm Lũng Nặm, Xã Quang Vinh, Huyện Trà Lĩnh
 • Điện thoại: 01247775970

Bưu điện văn hóa xã Lưu Ngọc

 • Mã bưu điện: 273580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lưu Ngọc
 • Địa chỉ: Xóm Lũng Pán, Xã Lưu Ngọc, Huyện Trà Lĩnh
 • Điện thoại: 01669565555

Bưu điện văn hóa xã Cao Chương

 • Mã bưu điện: 273600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao Chương
 • Địa chỉ: Xóm Đỏng Vựt, Xã Cao Chương, Huyện Trà Lĩnh
 • Điện thoại: 0988002605

Bưu điện văn hóa xã Quốc Toản

 • Mã bưu điện: 273630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quốc Toản
 • Địa chỉ: Xóm Đèo Mã Phục, Xã Quốc Toản, Huyện Trà Lĩnh
 • Điện thoại: 01677172868

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Trà Lĩnh

 • Mã bưu điện: 273450
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Trà Lĩnh
 • Địa chỉ: Khu I, Thị Trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh
 • Điện thoại: 02063.880.105

Bưu cục văn phòng BC VP huyện Trà Lĩnh

 • Mã bưu điện: 273421
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP huyện Trà Lĩnh
 • Địa chỉ: Khu III, Thị Trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh
 • Điện thoại: